måndag 26 mars 2012

Uppslagsverket Finland läggs ner

"Kanske det vore bättre att låta dessa experter delta i skrivandet av artiklar på redan existerande Wikipedia. Varför inte slå ihop det bästa av två världar istället för att tvångmässigt skapa något finlandssvenskt "eget"?"skrev jag 2009 om Uppslagsverket Finland. Nu lägger Schildts & Söderström ner underhållet av det webbaserade uppslagsverket och innehållet i databasen övergår till svenska Wikipedia. Fint gjort men synd att man inte fortsätter att jobba med materialet där.

Inga kommentarer: