lördag 10 mars 2012

Poliser och falska nätprofiler

Nu har diskussionen kommit igång igen om att poliser vill få rätt att skapa falska profiler på nätet för att fånga vuxna som fiskar efter kontakter med barn. Jag förhåller mig försiktigt "positivi-skeptisk" till detta. Kanske det skulle ha en avskräckande effekt om dessa nätfiskare visste att polisen lagt ut falska passiva profiler men skulle det fungera i praktiken? Knappast går det till så att dessa personer direkt kommer med grova förslag. I så fall måste ju polisen aktivt kommunicera med nätfiskaren för att komma vidare. Här kommer problemet med uppvigling till brott och att bestraffa avsikter in.
Jag kommer ihåg ett inlägg som någon skrev på 90-talet där frågan ställdes så här: Eftersom så många ljuger om sin identitet på nätet så kommer det att ta  länge innan vi har ett fall där ett barn ljugit om att det är vuxet och en vuxen påstått sig vara barn och dessa kontaktat varandra?
Hur som helst tror jag Mirjam Kalland från Mannerheims barnskyddsförbund satte fingret på det riktiga problemet då hon frågades vad hon tycker. Det finns allt för många barn och ungdomar som tillbringar allt för mycket tid ensamma och därför riskerar att fastna i sådana kontakter i "brist på annat".

(Rent praktiskt undrar jag även hur man skapar en sådan falsk profil. Inte kan det ju bara ligga där utan kontakter eller aktivitet. Hur får man in den i ett naturligt sammanhang? Hur bygger man upp innehållet i den? Vems bild ska man lägga dit?)

Inga kommentarer: