söndag 25 mars 2012

Lärarkalender och digital kompetens

Stötte i veckan på kommentaren "Jag anser att en lärare som inte har övergivit "lärarkalendern" trots tillgång till egen dator inte har digital kompetens".  Man ska alltid vara försiktig med att generalisera men ligger nåt i det. Inte det att det skulle vara avgörande om man klarar av att skapa en digital kalender utan att man förstår varför. Här är den klassiska lärarkalendern och en kalender on-line en ypperlig måttstock.
Vet man inte varför den digitala är bättre har man inte digital kompetens. Det gäller ju inte vad som är bättre för dig utan vad är bättre som helhet. En digital kalender kan delas åt andra du samarbetar med, användas för att komma överrens om möten, boka utvecklingssamtal. Din lärarkalender är kanske mera bekant för dig men genom att hålla fast vid den så låser du även din omgivning. Vad hjälper det att jag har min tillgänglig om din finns i din ficka?
Digital kompetens innebär väl att du har kompetens att arbeta med moderna/digitala verktyg . Håller du fast vid papperskalendern trots tillgång till egen dator och nätuppkoppling saknar du nog den kompetensen.

Inga kommentarer: