torsdag 29 mars 2012

Källkritik på Internet

"En kritisk hållning till innehållet på Internet borde vara en del av allas digitala vardag. Men för att kunna värdera trovärdigheten hos informationen på nätet behövs verktyg och även grundläggande kunskaper om hur webben fungerar. Oavsett om du gör research för ett skolarbete, surfar för nöjes skull eller arbetar med informationsinhämtning finns det metoder att tillgå i sökandet efter fakta och sanningar på nätet. Guiden tar upp allt från traditionell källkritik till hur du spårar upp nättjänsters geografiska hemvist."
Källkritik på Internet är en riktigt bra skrift som inte bara tar upp passivt mottagande utan även ditt ansvar som skribent. Själv skulle jag gett den namnet "Källkritik (på Internet)" men det är en annan historia. Finn även en del andra intressanta Internetguider sen tidigare fritt tillgängliga på .SE.

Inga kommentarer: