måndag 5 mars 2012

Skrämselartiklar

Svenskar mår dåligt av glada illusioner på Facebook skriker hbl.fi ut idag. Än en gång en säljande rubrik med ett innehåll som slarvigt kopierats från dn.se. Ingen av tidningarna har brytt sig om att kolla saken dess mera utan hänvisar till " Det visar den första stora svenska studien av det sociala mediet." Tur är ju det för hur skulle man få ihop till en tidning om man började sätta sig in i saker? Skämt å sido. Tyvärr missar man den verkliga undersökningen som kanske t.o.m. kunde vara intressant.
Denna undersökning har alltså startats som ett Facebook-event som också påpekas av Brit Stakston.
 " Den största bristen i undersökningen är att det är ett "bekvämlighetsurval" och inte ett slumpmässigt urval, kommenterar Leif Denti. " Vilket nog stämmer. " Du postar dina funderingar och teorier på gruppens vägg. Vi väljer ut de mest intressanta, skickar ut enkäten och sammanställer resultaten! Se till att bjuda in dina vänner - ju fler som svarar desto intressantare blir det!" är nog inget sätt att göra seriös forskning. 
Däremot gör de en del intressanta iakttagelser i artikeln "Väggen av skryt påverkar". Kanske det hade funnits material för en intressant artikel i HBL också om de inte valt den enkla vägen och kopierat ihop en skrämselartikel. Ett misstag som många tidningar gör. Hur ska man sen ta andra skriverier? Farligt om allvarliga saker som t.ex. unga som råkar ut för vuxna som vill köpa sex drunknar i sånt här dravel.

(Tillägg: Nu finns undersöknngen publicerad.)

Inga kommentarer: