lördag 7 februari 2015

E-läromedel

Skulle jag vara bättre på att tagga mina inlägg här skulle det säkert finnas dussinet där jag svamlat om samma sak. Men samma ämne dyker upp nu som då på många ställen så varför inte här också.
Vissa saker ställer till problem.

Ingen läromedelsleverantör kommer att satsa på ordentliga e-läromedel innan det finns en marknad. Ingen kan gå över till läromedel som inte finns. Slutresultatet blir samma halvmesyrer som i den finlandssvenska tidningsbranchen. Ingen har råd med papperstidning och producera en riktig e-tidning.Ingen vågar överge papperstidningen. Slutresultatet blir höga kostnader för två produkter med samma innehåll.

Ingen vågar säga att vi ska överge boken. Förståeligt eftersom det inte finns ett bättre allternativ. Men underförstått är att innebörden att vi av traditionella skäl kommer att hålla fast vid boken. D.v.s vi kommer att hamna i / är i samma situation som tidningarna. Ingen har råd men två produkter.Frågan är väl om det ens är ekonomiskt lönsamt att producerade de material som finns idag?
Dessutom är ju största fördelen med e-läromedel att de kan uppdateras kontiunerligt.Detta betyder ju än ändring i arbetssätt för producenter. Man kan inte längre producera en bokserie och sedan är saken klar för kommande tio åren.

Kunde en början vara att börja med de självklara objekten? Ingen trycker väl en kartbok idag? Men det bästa jag sätt hittils är kartor i pdf-format. På allvar, sett Google maps? Street wiev? Lite kreativitet? Eller var lösningen redan där? Kanske kartboken inte behövs? Då jag började skolan fick alla en skolatlas. Fantastisk produkt. Misstänker dock att tiden då man verkligen fick den till egen tog slut långt innan Google klev ut ur garaget.
Vad vi definitivt inte behöver är böcker i e-format. Har en del praktiska fördelar men pedagogiskt ger det inget mervärde att ha boken i e-form om den ändå  är byggd som en bok. Inte ens om man kan göra anteckningar, understrykningar och bädda in videoklipp i den. För att det ska vara värt det behövs ett rejält nytänkande. Men vi är så fast i boktänkande att det nog krävs rejäla tag för att ändra på detta. Både gällande lärarutbildning och alla andra möjligheter som ges.

Lösningen kunde vara att sluta producera läromedel. Bästa med detta vore att vi kom ifrån att läromedel styr undervisningen. Detta har vi en läroplan för. Istället skulle det produceras byggstenar som lärare bygger upp sin undervisning på. Texter, videoklipp, bilder, kartor, statistik och allt vad man kan tänka på. Till en del producerat av komersiella aktörer men även mindre delar som lärare producerar själva som kan delas och fler ha nytta av. Dä får vi en förändring i undervisningskultur och tillgång till tidsenligt material.

Såg ett djärvt uttalande om att man borde ta de pengar som satsas på traditionella läromedel och satasa dem på "teknisk" utrustning till skolorna. Sen producerar lärarna CC-licenserat material. En liten del saknas i ekvationen. Kanske inte bara så där kan ålaggas lärarna att producera material som får användas av andra. Men just denna form av nytänkande är vad som behövs.
Är det föresten redan nu så att de flesta läroböcker skrivs av lärare? Så bara en liten utveckling av nuvarande system.

Så det blir nog bra bara vi försöker sluta äta kakan och ha den kvar.  

Inga kommentarer: