onsdag 25 januari 2012

Finsk SOPA

USA drog för ett tag tillbaka sin SOPA och PIPA.  Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i mars 2010 en kommission som fick i uppgift att bl.a. utvärdera revideringsbehovet av upphovsrättslagstiftningen. I deras förslag finns det nu ett ganska liknande initiativ.
"Vidare föreslår kommissionen bestämmelser enligt vilka en domstol skulle kunna förordna att en teleoperatör (erbjudare av internetanslutning) skall förhindra kundernas tillgång till en webbsida som gör intrång i upphovsrätten, om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den person som gör materialet tillgängligt för allmänheten eller med hänsyn till mellanhänders eller upphovsmannens rättigheter. Behovet av att ändra bestämmelserna har ökat i ochmed att allt fler webbtjänster som riktar sig till den finländska marknaden är stationerade utomlands. Genom bestämmelsen kunde man också minska den olagliga fildelningens konsekvenser för upphovsmän och konsumenter, samt få dem att använda sig av lagliga tjänster. "
Visst är det bra att ge lagliga alternativ mer utrymme men till vilket pris. Vem bestämmer vad som är tillåtet och rätt och riktigt? Risken finns att det blir de med mest pengar och bästa lobbyisterna. Bra exempel är Turkiet som skulle skapa "ett säkrare Internet"  där nu sajter om Darwin och evolutionsteorin blockeras.

Inte sagt att allt i deras förslag är dåligt.  Det att man försöker göra det lättare att "on-linesera" äldre material samt klargöra PVR-tjänster och kommersiell länknings villkor är mycket välkommet.

Inga kommentarer: