onsdag 2 maj 2012

Barns rättigheter

"Ingen får läsa ett barns sms eller brev, om barnet själv inte vill."  Så löd Barnkonventionens uppdatering på Facebook idag. Det låter väl rätt och riktigt? 
Av nån orsak följdes det av kommentarer med en massa orsaker till att detta inte var riktigt sant och orsaker till att bryta mot det. Visst finns det alltid "om och men" och inga ultimata sanningar. Samma gäller brevhemligheten och datasekretess för dig eller mig. Begår jag grova brott kan dessa brytas och mina hemligheter lämnas ut. Min  poäng är att detta är undantag och inget som slentrianmässigt görs. Samma ska gälla barn. Barn har rättigheter som inte lättvindigt ska kränkas. Så jag instämmer: Ingen får läsa ett barns sms eller brev, om barnet själv inte vill." 

Inga kommentarer: