fredag 4 maj 2012

Lärarlördag

Har idag pratat för elever i Helsinge skola och Helsinge gymnasium om "Internet" och sitter nu och förbereder delen för lärarna som jag ska hålla imorgon. Har tänkt mig att försöka förklara hur olika synsätt personer har beroende på bakgrund. I detta fall om man upplevt en tid utan Internet eller inte. Dessutom ska vi titta på hur olika forum på webben fungerar och vilka möjligheter det ger. Utan den kunskapen är det svårt att förstå eleverna för att inte tala om svårt att att skapa vettiga förutsättningar för inlärning. Hur undervisar du personer om du inte förstår deras bakgrund? Hur kan du förklara saker som källkritik om du inte vet hur webben fungerar. Det handlar ju tros allt inte om vad man som lärare vill. Ett totalt ointresse för dessa saker är samma som ett totalt ointresse för den grupp man ska undervisa dagligen,
Dessutom hoppas jag hinna visa lite hjälpmedel som konkretiserar detta och kanske kan underlätta lärarjobbet lite i praktiken. Egen nytta är ju bästa exemplet och här ska vi komma ihåg påståendet att "Den som trots tillgång till dator håller fast vid papperskalendern inte har digital kompetens."

Eftersom jag tänker använda detta inlägg som bas sätter jag änni in ett par länkar till tidigare inlägg (förutom dem som jag gömt i texten.)
UBS rekommendationer om användningen av soc. medier och utkast på tillstånd.
Vad är Creative Commons?

Inga kommentarer: