torsdag 3 maj 2012

Frigör lärarna...

... men på vems ansvar?
För att lärare, eller vem som helst för den delen, ska kunna jobba effektivt ock kreativt krävs att de fritt får administrera de datorer och liknande de förfogar över. Traditionellt har det varit lite svårt att få igenom det. Vanligtvis med två motiveringar.
Säkerhet. Kan man installera program kan man även lätt få in skadlig programvara. Risken finns men detta anser jag vara ett mindre problem där nyttan definitivt är större än faran. Den andra faktorn är kanske lite knepigare. Vem ansvarar för att de program som är installerade är lagliga? Visst kan man skriva användarkontrakt och liknande där man gör upp regler men gäller det? Vem ansvarar sist och slutligen för att den programvara som används i undervisningen är laglig?
Om någon i skolans ledning bär det slutliga ansvaret förstår jag att det kan vara lite svårt att få igenom admin-rättigheter åt användarna. I dessa tider där det görs allt för att sätta dit personer för "piratism" skulle jag inte heller våga ta det ansvaret i en lite större skola med mycket personal.
Vore intressant att veta hur detta ansvar egentligen fördelas.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kunde vara en annan idé till ett café - hur se till att det man vill göra i undervisningen är lagligt? Utbyte av idéer, vad vi skulle vilja göra - är det lagligt? Ifall det inte är lagligt, hur kunde man ändra på konceptet så att man gör det på ett lagligt sätt?

Paragrafdjungeln för vad som är lagligt/kräver tillstånd/helt förbjudet är nog svår att bemästra. Och om man känner att man inte får göra just något alls, tar det ner på den egna inspirationen.

Minttumy

Joakim Granqvist sa...

Bra idé. Hur svårt det är beror mycket på vilken linje skolan tar. Om vi följer den linje som gäller i samhället och bara använder fritt tillgängligt material eller sånt vi fått tillstånd till är det ganska enkelt.
Försöker vi däremot skapa en konstgjord miljö i skolan genom specialarrangemang fastnar vi i paragrafdjungeln. Detta är ett beslut som borde fattas på tillräckligt hög nivå och respekteras av alla. Efter det gäller det bara att lära sig hitta materialet och t.ex. hur CC-licensiering fungerar. (Kort sagt välja om vi vill koncentrera oss på hinder eller möjligheter och om elever ska lära sig för skolan eller livet.)