torsdag 31 maj 2012

De som står utanför

Ny Digidelrapport om Internetanvändning "De som står utanför". Föga överraskande är det pensionärer som är den största gruppen som står utanför. Det som bekymrar  mig lite är att  ungefär 30 procent av icke-användarna är yngre än 65 år. Det som mycket bekymrar mig är att lärare utgör den största gruppen akademiker som inte använder Internet. Hur kan det bli bra när den grupp som använder minst ska undervisa den grupp som använder mest? Blir det inte lite svårt för dem att förstå varandra?

Inga kommentarer: