söndag 28 oktober 2012

God arbetsmiljö

Ser man på, det blev en trilogi. Har nyligen skrivit om "gott ledarskap" och "gott "arbetarskap"". Nu tänker jag tillägga lite om arbetsmiljö och det i teknisk- eller utrustningssynvinkel. Några punkter o saken. Personalen bör ha tillgång till:

Ändamålsenlig personlig utrustning både för undervisning och administration. Detta kommer vi inte ifrån. Ska vi ha elevhanteringsprogram ibruk och en tidsenlig undervisning måste utrustningen vara i skick. Kan göras på olika sätt men måste fungera. Använder vi bärbara datorer och flyttar dem från utrymme till annat behöver de ha batteritid så det räcker och passa ihop med utrustningen på alla ställen. (Eftersom detta blir svårt i praktiken rekomenderar jag inte detta system av annan orsak än ekonomiska.)Har man stationära datorer ska man genom personlig inloggning kunna komma åt alla resurser varifrån som helst.
Lämplig utrustning är sällan en och samma maskin åt alla. Sällan ens en maskin. Exempel på lyckat koncept kunde vara pekdator + bärbar eller stationär dator.
Interaktiva tavlor och liknande är inte nödvändigt men bra för aktiva grupper av lärare som är beredda att sätta tid på att anpasssa sin undervisning. Minimiutrustning bör dock finnas i alla utrymmen.T.ex. projektor, dator om inte den kommer med personen, dokumentkamera och högtalare. I de flesta fall är detta fullt tillräckligt.
Obegränsad tillgång till Internet. Med obegränsad menar jag trådlöst öppet nät så att man kan använda vilken utrustning som helst (öppna nätet ger ju dessutom stora möjligheter för eleverna), tillräckligt med bandbredd för vilket aktivitet som helst och så klart, tillgång till alla tjänster. Hoppas vi snart får ett förbud mot att skolor ellerit-avdelningar stänger av tillgång sajter.

Dessutom är det viktigt att utrustningen är av god kvalitet. Ingen skulle komma på iden att på ett kommersiellt företag köpa en PC för ett par, tre hundra och förvänta sig att de anställda ska använda den i både fyra och fem år.  Av den orsaken är skolor med Mac:ar nöjdare. De har helt enkelt dyrare och bättre datorer. Samma kan nog uppnås med PC eller Linux men bra hårdvara kostar. Snålar man på det lider produktionen. Vad än man jobbar med.

Inga kommentarer: