torsdag 25 oktober 2012

Gott "arbetarskap"

Skrev i förra inlägget och gott ledarskap och vad man kan kräva av ledningen på  en skola.Med tanke på IT-utveckling närmast. Men hur är det andra vägen? Vad kan man kräva av de anställda?
Skriver ner några punkter i den ordning de råkar komma:
  • Lämplighet. Jobbar man med människor måste man vara lämplig för det. Självklar sak kanske men i alla fall.
  •  Har grundkunskaper. Vare sig man är ung eller gammal bör man vid anställningen behärska grundläggande färdigheter. Helt enkelt vara på samma nivå som resten av samhället. Inga konstigt med det kan man ju tycka men tyvärr är det inte alltid så. Jag är inte riktigt säker på att lärarutbildningen sköter sig på den här punkten men kan finnas andra orsaker.
  • Har insett att skolan inte är den samma som den man själv gick i för ett antal år sedan.
  • Tar eget ansvar för upprätthållande av kunskaper. Man behöver ju inte gå en kurs för allt om man besitter hyffsade grundkunskaper. Genom att följa med sin tid upprätthålls kunskaperna och utvecklas samtidigt.
  • Vilja att jobba för allas bästa. Om man jobbar tillsammans krävs det att alla drar åt samma håll för att det ska fungera. Alla jobbar ju för elevernas skull i enskola. Arbetssätt väljs på basis av detta.
Vid närmare  eftertanke så är det ganska självklara saker både vad gäller ledning och arbetstagare. Men varför är det så så svårt? Traditioner? (Alla har gått i skola, vet hur det fungerar, gör som förr.) Anställningsförhållande? (Arbetstider är ju ganska förlegade vad gäller lärare. Mycket utanför undervisningen nuförtiden.). Utrustningen? Vad man än säger så behövs fungerande utrustning.) Eller det att de ovannämda punkterna och de i förra inlägget helt enkelt inte uppfylls? Hur enkla och självklara de än verkar vara.

Inga kommentarer: