tisdag 23 oktober 2012

Gott ledarskap

"Rektor Edward"  ställde följande fråga på Twitter: "Vad är ett gott ledarskap gällande IKT i skolan. Vad behöver DU av din Rektor" Gjorde mig inspirerad så här ett kort inlägg.
Det vi alla behöver är klara riktlinjer. Vad strävar vi efter och varför? Vad använder vi för att nå det? Här är ju frågan varför otroligt viktig. Vet vi inte det kommer vi att misslyckas. Däremot kommer nog svaren att ändra med tiden och det måste de få göra.
Demokrati är överskattat. Allas kunskaper och personliga starka egenskaper ska få komma fram men det betyder inte att alla gör (s)om man vill. Rektorn bör som ledare klargöra att detta är ett krav och så här gör vi. Många förändringar misslyckas för att personalen helt enkelt struntar i det. Då blir bördan för stor och de som försöker orkar inte. Det finns dessutom många bra sätt att göra saker, speciellt med tanke på IT. Alla kan inte göra som de vill och är vana utan man måste bestämma på vilka sätt man arbeter så att alla stöder varandra. Då undviker man dessutom en massa överlappande system. (Tänk bara på alla inloggningar.)
Dock viktigast av allt. Ledaren bör kunna motivera varför och få de anställda med sig. Här har jag med avsikt undvikit ordet lärare av två orsaker. Varför ska skolan som arbetsplats skilja sig från andra så att arbetstagaren kan vägra att göra ett gott arbete enligt arbetsbeskrivningen? (Kalla det fast läroplan.) Dessutom kommer vi att behöva mer och mer andra personer än lärare i skolorna. Inte kan en rektor alla gånger sköta allt och känna till minsta detalj. Ledare bör kunna delegera men ska ändå känna till och styra helheten.

Inga kommentarer: