onsdag 17 oktober 2012

Svenskarna och Internet 2012 (och en till)

Idag kom raporten Internet och svenskarna 2012.  Några intressanta plock från Twitter-kommentarer ( #soi2012 )
  • Var femte svensk använder nu en surfplatta. Bland barnfamiljerna är det var tredje
  • Hälften av treåringarna använder Internet och 40 % av tvååringarna.  
  • 13 procent av befolkningen betalar inte sina räkningar över internet. Det gäller framför allt de äldre
  • 1,2 miljoner människor i Sverige använder inte Internet alls eller mycket sällan
  • Det dagliga Internetanvändandet har ökat i alla åldrar utom bland de äldsta. De största ökningarna i åldrarna 9-11 år
Samtidigt hittade jag också rapporten EU Kids Online: National perspectives 
om ungas Internetanvändning i olika länder. Mycket att läsa idag.

Inga kommentarer: