torsdag 14 februari 2013

My Media Playground, dag 1


Hat tillbringar dagen på My Media Playground 2013. Presentationer kommer så småningom upp på mediaeducation.fi så försöker inte återge dem i sin helhet utan detta är bara några tankar och reflektioner. Önskvärt vore att presentationerna skulle finnas tillgängliga före  framträdandet. Skulle minska antalet kamerablixtar ordentligt tror jag.
Först upp var delen:

Play, creativity and digital cultures
Professor of Education, PhD Jackie Marsh, University of Sheffield, UK

Inte direkt nåt nytt men en del poänger. Har aldrig tänkt på att det att eftersom det i de flesta spel finns möjlighet att spela gratis på en grundläggande nivå men även möjlighet att köpa saker så sätter det barn med olika ekonomisk bakgrund i olika situationer. Vem har råd med finare jacka på sin avatar? Visserligen kan man vanligtvis spela sig fram till samma nivå. Kanske nåt att tänka på då vi får för oss att begränsa speltiden för våra barn. Inget nytt fenomen alltså men den analoga lekparken har nu fått en förlängning i P2P-nätverken. Intressant var även att det tydligen inte spelar nån större roll för den analoga leken om man deltar i on-line delen eller inte. Även om barn ofta hämtr inspiration för sina lekar från tv eller spel så är de duktiga på att förmedla och berättar helt enkelt för den som inte vet vad det går ut på. Däremot är man negativt inställd till att ta med den som beter sig illa i lekparken i on-line spelen.
På samma sätt är det som ibland kallas "appgapp" inget nytt fenomen. De som har råd med bättre utrustning har en fördel. Överlag har undervisningen en del utmaningar och möjligheter. Eleverna lär ju sig inte allt på egen hand. Marsh såg "påklädbara" apparater som en möjlighet. T.ex. Google gogles. Överlag en större integration mellan on- och offlinevärlden.

Ett par intressanta adresser kom fram. www.digitalfutures.org/ och www.bl.uk/

Postdoctoral Researcher Marjaana Kangas, University of Helsinki, Finland kommenterade och lyfte fran just detta med formellt och informellt lärande och att det som tidigare var individuellt lärande nu går mot ett mer socialt sammarbetsinriktat lärande. För att detta ska fungera är det viktigt att läraren förstår hur de unga fungerar och tänker.

Nästa punkt var
Funny videos, angry birds and super models - Recent results on children's media
use in the Nordic countries
Supermodels and G.I. Joes go digital. Gender differences in children’s media use according
to the Children’s Media Barometer  -studies. Researcher, PhD Annikka Suoninen, University
of Jyväskylä, Finland

Visade att det finns en skillnad i vilken ålder pojkar och flickor börjar använda internet. Denna försvinner i skolåldern men användningen skiljer sig även efter det. Eftersom det även visade sig att användningen i unga år sker tillsammans med föräldrar så drar jag slutsatsen att föräldrarnas inflytande är orsaken till detta. AMn behandlar tydligen pojkar och flickor olika även på detta område.

Children's Media Barometer

Parental Questionnaire 2012. Director, PhD Leo Pekkala, Finnish Centre for Media Education
and Audiovisual Media, Finland
Kids & media - current trends in Swedish children's media use. Research officer Ulf Dalquist,
Swedish Media Council, Sweden Children and Youth - Experienced Users at Risk? Findings from a new study on Children's

93% av de vuxna svarande i den undersökningen var kvinnor/mammor. Talande är att mindre än hälften av femteklassister trodde att deras föräldrar var intresserade av deras mediekonsumtion medan betydligt fler föräldrar sade sig vara det. Visar att man inte riktigt når varandra alla gånger. Föräldrarna ansåg sig till stor del ha tillräckliga kunskaper som de fått på nätet, i tidningar och så använder de sunt förnuft. Här tror jag problemet ligger. Sunt förnuft är bra i många fall men kan leda till att man tolkar information så som man "vet" att det är. Många gånger utan att ha insett att världen inte ser ut så idag som den gjorde då vi lade till med dessa åsikter.

Media Use and Experiences in Norway. Are the high competent children also experiencing
real threats online. Senior advisor Stian Lindbøl, Medietilsynet, Norway

Mycket statistik. Precis som i de tidigare. Ok. Nu vet vi att barn använder Internet och har telefoner. Ska vi nu börja fundera på vad det betyder i verkligheten och vilka möjligheter det ger.Inte bara tänka på begränsningar, orättvisor och faror.


Efter lunch valde jag gruppen
Families and media. Chair: PhD, Senior planning officer of media education Satu
Valkonen, Mannerheim League for Child Welfare, Finland

Uppfriskande att man här berättade hur man gjort undersökningen. Bra att veta att intervjuerna med sexåringar var gjorda 2003. Tänkvärt att samma ålders barn inte har samma medievanor och därför inte kan behandlas som en enhetlig grupp. Gäller säkert alla andra också.
I dessa intervjuer kom det fram att 80% av barnen blivit rädda av vad de sett på tv. 40% av föräldrarna sade  att deras barn aldrig sett nåt som skrämt dem. Lite som med det sunda förnuftet tidigaer. Ibland har man rätt, ibland är man ute och cyklar.

Instilling News Consumption at Home. PhD, Dr. Michal Alon-Tirosh, The Max Stern Yezreel 
Valley College (YVC), and Tel-Aviv University, Israel

Barn och nyheter. Intressant med en synvinkel från en vardag som skiljer sig från vår. Hur dra gränsen. Man vill att barn ska veta vad som händer men inte se skrämmande saker i nyheterna.

Adults on the playground: shaperons, playmates or drama directors? PhD, research fellow 
Kadri Ugur, Institute of Journalism and Communication, University of Tartu, Estonia
 A role of the family in the media education of the preschool children in Poland: a case 
study of Lodz. Ph.D., lecturer Agata Walczak-Niewiadomska, Chair of Library and Information 
Science at University of Lodz, Poland & Ph.D. candidate Ewelina Makowska, University of 
Lodz, Poland

Började med ett bra exempel på hur tider förändras. Om du för trettio år sedan börjat alla telefonsamtal med "Var är du?" hade nog nån sytt in dig i ett madrasserat rum ganska snart.
Bra poäng att ungdomar lär sig snabbare än vuxna som är mer oroliga och försiktiga. Barns säkerhet är en politiskt het sak som gör att de råd som ges inte alltid baserar sig på fakta. (Sunda förnuftet spökar igen?) Ungdomar använder som bekant internet som en lekplats för rollspel. Testar vilka reaktioner olika beteenden ger. Även sexuella roller testas. Ungdomar hänger ganska bra med och förstår koderna och spelets regler medan vuxna kanske missförstår och tar det allt för bokstavligt. KLAn leda till "Det var ju bara skoj-situationer".
Vuxnas roll på internet kom på tal. Ska man vara ett "förkläde" och övervaka barnet och ingripa då man anser beteendet olämpligt? En "drama director" som försöker försöker styra förloppet enligt vad man anser vara barnets intresse? En lekkamrat som deltar på samma villkor. Man är bara lite större? (Denna person upplevs som ganska creapy av ungdomar.) Föräldrars svårighet att veta hur man ska vara ger en osäkerhet, Detta i kombination att man inte behärskar mediet lika bra gör i värsta fall att man inte agerar alls vilket kan ge barnet en känsla av att bli övergiven.En vuxen som inte vet hur den ska vara låter i värsta fall bli att ens prata om saken.

Några bar exempel på icke dömande diskussionsöppnare. Fundera på skillnaden i dessa meningar:


Det är ju trots allt frågan om vanligt föräldraskap. Livet har bara fått en uppdaterad förpackning.
Hur uppfostra vi  barn som kan klara sig på den nya lekplatsen. Barn vill inte ha bort föräldrar från lekplatsen utan vill att de förstår.

Till sist en studie från polen
A role of the family in the media education of the preschool children in Poland: a case 
study of Lodz. Ph.D., lecturer Agata Walczak-Niewiadomska, Chair of Library and Information 
Science at University of Lodz, Poland & Ph.D. candidate Ewelina Makowska, University of 
Lodz, Poland

Samma utmaningar tycks möta föräldrar, vuxna och barn i olika delar av världen. Bara liet olika omständigheter gör att detaljerna varierar,
www.necio.pl för den som kan polska
Inga kommentarer: