onsdag 29 oktober 2008

Frivillighet-vad är det?

Så gott som varje gång jag diskuterar med kolleger om undervisning och IT som redskap i den smyger sig ordet frivilligt in. Det verktyg eller den undervisningsmetod vi pratar om är jättebra men "alla vill ju inte använda dator" eller "det är ju så trevligt med handskrivet" eller nåt liknande. Jag ser flera problem med detta. Troligtvis är de de elever som mest borde förbättra sin IT-färdigheter som väljer bort detta eftersom svaga kunskaper på området leder till mera jobb men sämre resultat. Tyvärr kommer ju det skedet i livet ganska snart då dessa redskap inte längre är frivilliga. Därför tror jag denna form av frivillighet bara gör elever en björntjänst. I stället borde vi ju anpassa vår undervisning så att alla lär sig. Tyvärr så saknas denna del av undervisningen ofta utan elever får en uppgift men ingen hjälp med verktygen som ska hlälpa dem att klara av den. I värsta fall försöker man använda IT som hjälpmedel för uppgifter totalt oanpassade för det..
Vilket leder in till min poäng. Om uppgiften som görs lika bra klaras av med en penna, papper och eget huvud, varför krånglar vi då till det med IT över huvudtaget? Antingen har man nytta av IT för att klara av uppgiften, och lär sig vad man behöver för att klara av den på ett effektivt och bra sätt eller så låter man bli. Jag kan inte förstå vilka dessa uppgifter är som lika bra kan lösas "för hand" som med kraftfulla verktyg som ordbehandlare, Internet och övriga verktyg vi kallar IT.

Inga kommentarer: