måndag 27 oktober 2008

Spel i undervisningen

Philip Bonanno förespråkar i sin avhandling "Learning through collaborative gaming: A Process-Oriented Pedagogy" användningen av dataspel i undervisningen. Tyvärr missade jag live-sändningen från disputationen i fredags så jag har inte dess närmare bekantat mig med den.
Dock håller jag fullständigt med i uttalandet att spel, i mycket större utsträckning än idag, kunde användas i undervisningen. Spelens uppbyggnad passar många ungdomars sätt att lära sig och intresserar bevisligen. Förutom att man lära sig nyttiga kunskaper som krävs i dagens kommunikationssamhälle smyger sig andra kunskaper in mer eller mindre obemärkt. T.ex. spel som tar plats i historiska miljöer kunde vara mycket lärorika.

Praktiskt stöter man dock på ett problem i många skolor. Där jag jobbar har man i kommunens nya IT-strategi för 2008-10 skrivit in att man börjar komma upp till följande standard som min.:
  • processor minst 1,7 Gigaherz
  • RAMminst 256 Mb

Nätanslutningarna ligger mellan 1 och 4 M (d.v.s. 4 delat på ca. 150 datorer i vårt fall)

Hur ska lärare kunna arbeta kreativt med dessa redskap? Faran ligger i att många kommuner och städer låter diverse ADB-centraler och liknande bestämma vad som behövs utan att ha någon som helst insikt i dagens undervisningsmetoder och krav som de ställer. Så länge antalet datorer låter bra så...

Inga kommentarer: