måndag 20 oktober 2008

Unga & Medier 2008

Svenska mediarådet har publicerat rapporten Unga & Medier 2008. Jag har precis laddat ner den och inte läst mera än sammandraget på webbsidan. Redan där fäster jag mig vid en intressant sak:
"Fler än 8 av 10 föräldrar anser att dator- och tv-spel är beroendeframkallande, samtidigt som 7 av 10 föräldrar uppger att de aldrig spelar själva. Det som flest föräldrar inte håller med om är att spelen är ett sätt att umgås."
Är inte detta ganska farligt tankesätt att vi "bara vet" saker eftersom "det är så" utan att grunda det på något? Precis som man, för inte så länge sedan, visste att jorden är platt...

Inga kommentarer: