tisdag 13 november 2012

Att tidsbegränsa barns användande av internet löser inte problemet

"Att tidsbegränsa barns användande av internet löser inte problemet"
(Pressmeddelande från Umeå universitet)

Mänga vuxna oroar sig för att deras barn använder Internet för mycket. Läs denna,  Ca 1% ligger i riskzonen enligt undersökningen. Dessa uppger sig även ha andra problem som inverkar på deras beteende.

"När det gäller att förebygga problematisk internetanvändning rekommenderar EU Kids Online att föräldrar engagerar sig i sina barns internetanvändning genom att stötta och diskutera. Kanske särskilt när barnen har blivit upprörda över något, men även i vardagssituationer. Elza Dunkels, Umeå universitet, kommenterar resultaten:
– Vi vet idag att det bästa sättet att stötta barn är att hålla kommunikationskanalen mellan barn och vuxna öppen. Det är alltså viktigt att inte fördöma och kritisera utan vara genuint intresserad av barnens nätanvändning. När föräldrar och barn kan prata öppet om dessa frågor är chansen större att den tid barnen spenderar på nätet hjälper dem att utveckla ett hälsosamt förhållningssätt till internetanvändning."

Tillägg: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/fel-rad-till-foraldrar-om-internetanvandande
 

Inga kommentarer: