tisdag 13 november 2012

Läsplattor i gymnasiet

Tittade på ett avsnitt av Närbild där en kort del handlade om " Läsplattorna blir en del av gymnasieundervisningen." (från ca, 6 min). Nu var detta ett mycket kort och ytligt inslag så gav kanske inte en rättvis bild av hur ett gymnasium försett första årets elever med pekdatorer. Men för diskussionens skull säger vi att det är precis så här som det är.
För det första pratade man uteslutande om läsplattor. Läsplattor läser man böcker på. Benämningen gör inte de pekdatorer /surfplattor man använde rättvisa. Kanske det säger en del om inställningen och planeringen också. Om det är så att elever inte använder dem dess mer till studierna spontant har nåt gått fel. De som intervjuas verkar bara komma på anteckningar som användningsområde. Har de fått någon handledning eller har man fallit i fällan och trott på myten om "digitala nativer" som kan allt? Om man fortsätter med undervisningen på samma sätt som tidigare så kommer man inte att ha större nytta av ny utrustning. Om man som i inslaget måste få lov att använda dem på lektionen (?) och sedan använder av läraren gjort material i en sluten omgivning (Moodle) så är det väl bara en digitalisering av den gamla lärarledda undervisningen? Samma gamla tankesätt att kunskapen finns inne i skolhuset och bör skyddas av väggar. Var är nytänkandet? För det måste väl vara det som är slutmålet?
Tyvärr är det ofta så med dessa av Utbildningsministeriet sponsrade projekt. Den som söker för rätt ändamål (pekdatorer är inne just nu) får pengar. Slutresultatet är vanligtvis det samma som vi andra konstaterat med nollbudget. Vore det inte bättre att använda pengarna till att utarbeta nåt genomtänkt som kan användas av många? Nu går pengarna till  utrustning och lite testande. Har inte skolan finansiering för längre tid blir det ingen kontinuitet så den delen borde vara klar från början och då kan man även ta startkostnaderna från den budgeten. Istället för att köpa pekdatorer lite här och där kunde man skapa läroböcker för dem eller utbilda folk i hur man verkligen använder dem för att skapa en modern lärmiljö och ge dem möjligheten att föra det vidare.

Till saken gör att jag gillar surfplattor skarpt och har sett dem göra stor nytta. Men då har eleverna  eleverna sammarbetat och jobbat kreativt. Inte suttit ensamma på sina platser i raka rader.

Inga kommentarer: