onsdag 7 november 2012

Internetanvändning 2012

Några snabba plock från Statistikcentralens undersökning om finländares Internetanvändning:
  • Användningen av internet blir vanligare i Finland bara i undersökningens äldsta åldersgrupp, dvs. bland 65–74 åringar
  • Finland ligger i täten bland de europeiska länderna när det gäller användningen av internet men efter de övriga nordiska länderna
  • Internetanvändningen via bärbar dator och mobiltelefon ökar och blir allt mer regelbunden.
  • Antalet näthandelskunder ökar snabbt.
  • Under våren 2012 använde hälften av finländarna i åldern 16–74 år minst en social nätverkstjänst, där de hade registrerat sig som medlemmar..
  • Kvinnorna är mer intresserade av sociala nätverkstjänster än männen.  

Sammandrag av undersökningen: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tie_001_sv.html

Hela undersökningen (finska): http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/index.html

Inga kommentarer: