tisdag 27 november 2012

Läroplan på kommentarrunda

Jag tittade på utkastet till den nya läroplanen som vem som helst kan kommentera. En bra idé. Tyvärr är jag en alldeles för praktiskt inriktad person för att kunna bidra. Tycker det som står där låter bra men därifrån till nåt konkret är det ganska långt. Ibland tror jag att läroplan är ett alldeles för långsamt styrsätt. Innan den hinner få någon effekt är det dags för nästa. I grundskolan tar det väl nio år innan man ser hur det utfaller? Dessutom vore det intressant att göra en enkät där man undersökte hur stor del av lärarna som verkligen sätter sig in i vad där står och vad det betyder. Eftersom IT:n ligger mig närmast blir detta ganska konkret. Fina ord och bra planer men inget eget ämne, finns inga läromedel så det hör liksom  inte till någon. (Ja, jag tror fortfarande att läromedlen styr undervisningen mer än läroplanen.) Hur som helst en bra idé att låta folk kommentera, bra med en läroplan som visar vägen men det kräver nog mer för att att lärarna ska överge OH-pedagogiken. Dels utrustning men även andra förändringar i tänkandet. Den delen får vi nog ta på oss själva att få till stånd.
Ibland tror jag problemet är det samma som med de föräldraråd jag lite nu som då motsätter mig. T.ex. idag på Helsingin Sanomat. I princip bra men sen kommer det vanliga. Sätt datorn mitt i rummet, låt dem inte ha smartphones och övervaka era barn  men skapa en förtroendeingivande atmostfär så barnen vänder sig till er då nåt händer. (Nej, dessa går nog inte att kombinera. Antingen förtroende från båda sidor eller inte blir det.) I skolan är det lite samma. Telefoner ska vara avstängda, håller borta från Facebook, bedöm enligt enskilda prestationer men jobba med moderna metoder på ett naturligt sätt. Även detta en omöjlig kombination.
Hur som helst. Fram till den 5.12 kan du säga din åsikt på http://www.oph.fi/lp2016/utkast_till_grunderna_for_laroplanen


Inga kommentarer: