torsdag 1 november 2012

Ungas vardag på internet – åtta tips

Surfa lugnt ger åtta råd på olika språk. De två språk jag förstår ger mig bilden att det är samma råd på  alla språk (Om så, fungerar det lika i så olika kulturer?) så kommenterar de svenska.
1 Ta en liten stund varje dag och prata om internet med ditt barn.
Jo, prata ska ni men inte så att man sätter sig ner och säger "Nu ska vi prata om Internet". Diskussionen bör vara naturlig och intresset genuint. Annars blir det lätt ett förhör.

2. Våga vara vuxen och sätt gränser.
Absolut men sätt dig in i saken och låt inte dina förutfattade meningar bestämma vad som inte är ok. Vuxna har en tendens att se t.ex. spel som nåt extra som inte är viktigt. Samma gäller andra tjänster som vi inte förstår. Att sätta aktiviteter i förhållande till andra aktiviteter (fotboll, balett...) och fundera varför vi accepterar det ena men inte det andra kan vara ett tips. Tid i sig är ett dåligt sätt att mäta lämplig aktivitet.

3. Våga vara nyfiken
 Jepp.

4. Lär dig själv.
Jo, i och för sig men det är nog att underskatta vad ungdomar sysslar med. Lyckas du förstå World of Warcraft på ett par  minuter? Saker är mer komplicerade och krävande än de ser ut ibland. Undervärdera inte deras aktiviteter.

5. Sätt upp gemensamma regler.
Prata är bra men igen, häng inte upp er på tid.

6. Hjälp till att anmäla om något skulle hända.
Jag kan inte tillräckligt understryka hur viktig denna är.  Hjälp alltid, fördöm aldrig. Viktigt att inte skuldbelägga den som råkat illa ut.  Här är det också viktigt att ni i tidigare diskussioner inte skapat sådana regler att barnet/ungdomen varit tvungen att bryta mot dem för att kunna leva. Då blir steget att be om hjälp för stort.

7 Var en bra förebild och 8 Var där är kanske de viktigaste.  En stigande kurva på dessa råd.

Inga kommentarer: