onsdag 28 november 2012

Reklamerad reklam

Många av oss som använder Facebook har säkert sett den kopierade statusuppdateringen där man förklarar sina rättigheter. (In response to the new Facebook guidelines...) Nu har även norska konsumentombudsmannen lagt sig i saken och jämför FB-reklam med skräppost och vi kan läsa om nordiska protester. Lustigt att nästan vad som helst kan hända med våra rättigheter och uppgifter tills Facebook gör något. Då reagerar vi och nyhetströskeln överstigs. Hur länge har inte Google haft riktad reklam i gmail o.s.v.?
Nu är jag ingen vän av reklam. Tycker inte speciellt mycket om Facebook heller.  Men vi ska nog vara försiktiga med att tillämpa gammal lagstiftning allt för mycket. FB och liknande tjänster är gratis eftersom upprätthållarna kan tjäna pengar på andra saker. Om detta omöjliggörs är det bara att hala fram plånboken för användarna. Hur många vänner har du kvar efter det? För att inte tala om vad det gör för utvecklingen. Nu uppstår det nya tjänster som folk testar på eftersom det inte kostar. Blir allting avgiftsbelagt kommer detta inte att hända. I värsta fall får Facebook monopol och kan göra vad de vill. Redan nu finns det tekniskt bättre tjänster som inte lyckas locka användare.
Utvecklingen är långt reklamfinansierad. Tar vi bort den möjligheten sätter vi stopp på tillströmningen av nya tjänster. I värsta fall går det som det riskerar att gå om alla tidningar tar betalt för sin webb. Vi hålller oss till en och är utlämnade till den informatören. Hittils har det varit lätt att kolla saker på många olika sidor.
Vi ska såklart vara rädda om vår personliga integritet men är reklamen verkligen den största faran?

Inga kommentarer: